Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2010-11-02 Geolodzy o gazie z łupków

Główny Geolog Kraju, dr Henryk Jacek Jezierski wziął udział w II Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego w Wiśle. Tematem przewodnim konferencji, która odbyła się 27 października 2010r., był „Gaz ziemny paliwem XXI wieku” z uwzględnieniem  „Rynku gazu ziemnego w Europie Środkowej – kierunki ewolucji i nowe wyzwania”.

Konferencja zorganizowana przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa podzielona została na szereg paneli tematycznych, podczas których m.in. przedstawiciele polskiego Rządu oraz przedstawiciele największych firm naftowych przedstawiali aspekty środowiskowe, techniczne oraz znaczenie poszukiwań i wydobycia gazu z łupków dla bilansu energetycznego Polski.

Na całym świecie trwa nowe gazowe szaleństwo. - Wielka gazowa gorączka dotarła do Polski – powiedział Główny Geolog Kraju przybliżając w swoim wystąpieniu aspekty przejrzystej polityki koncesyjnej, regulacje prawne dla poszukiwania i wydobycia gazu ze złóż w Polsce. Gaz uwięziony w skałach ilastych, czyli shale gas (od angielskiej nazwy skały, z którą jest związany, czyli łupka ilastego) dzięki dobremu rozpoznaniu geologicznemu, przyjaznemu dla inwestorów prawu, doskonałym warunkom geopolitycznym oraz aktywności Ministerstwa Środowiska może stać się w przyszłości dla Polski nowym błękitnym skarbem.

Główny Geolog Kraju podkreślił, że potwierdzone informacje o obecności gazu łupkowego w Polsce powinny się pojawić w ciągu najbliższych 4-5 lat. Wtedy dopiero możliwe będzie określenie możliwości wydobywania gazu z łupków – jego opłacalność i zainteresowanie inwestorów. Aby wydobywać gaz z łupków niezbędne będzie uzyskanie przez inwestorów koncesji na wydobycie wraz z określeniem jej warunków (koncesja na rozpoznawanie i poszukiwanie złóż i koncesja na wydobycie są odrębnymi aktami, ich pozyskanie stanowi osobny już proces administracyjny).

źróło: Ministerstwo Środowiska


Fotogaleria:

Drukuj treść

Zobacz archiwum