Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2010-11-07 Czy lokalne samorządy opracowały już programy współpracy z organizacjami pozarządowymi?

Urzędy gmin, miast oraz powiaty mają czas do 30 listopada, aby przyjąć roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Opracowywanie i przyjmowanie takich programów jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego – miasta, gminy, powiatu, województwa. Przepisy wymagają także, aby program ten był przygotowywany we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Tymczasem Stowarzyszenie „Wspólna Ziemia” nie zostało zaproszone ani do tworzenia, ani nawet do konsultowania jakiegokolwiek projektu programu współpracy przez żaden z lokalnych samorządów, na terenie których działa organizacja.

- Program współpracy jest podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi. Określa zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego – informuje portal ngo.pl.

Ustawa o działalności pożytku publicznego (art. 5a ust 1) określa, aby przed uchwaleniem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi był on z nimi konsultowany. Ta sama ustawa dość precyzyjnie wymienia także jakie elementy powinny znaleźć się w programie współpracy (czytaj tutaj).

Wśród stron internetowych lokalnych samorządów zaproszenie do konsultacji projektu współpracy z NGOs znajduje się jedynie na stronie Gminy Chojnice (kliknij tutaj), podobnego dokumentu nie ma na stronie Miasta Chojnice ani na stronie Starostwa Powiatowego; nie ma też na stronach gmin Konarzyny, Brusy i Czersk.

Temat opracowywania i późniejszego realizowania programów współpracy z organizacjami pozarządowymi szczegółowo opisany jest tutaj.


Fotogaleria:

Drukuj treść

Zobacz archiwum