Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2010-11-07 Pomysły rewitalizacyjne

Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" zgłosiło do Urzędu Miejskiego w Chojnicach swoje propozycje i pomysły dotyczące programu rewitalizacji Chojnic. W przesłanej do Marleny Pawlak, miejskiej konserwator zabytków, korespondencji szczególną uwagę poświęcono zaniedbanemu podwórku przy ulicy Szewskiej.

- Jest to miejsce, w którym rewitalizacja może oznaczać nie tylko poprawę estetyki miejsca, lecz także może przyczynić się do wykreowania atrakcji dla turystów i mieszkańców Chojnic – czytamy w liście „Wspólnej Ziemi”. - Wskazane podwórko ma wg nas niezwykły potencjał, aby wykreować je na "magiczny zakątek", rozumiany przez nas jako miejsce zdominowane przez sztukę osadzoną w tejże przestrzeni, miejsce dogodne dla spotkań artystycznych, małych form teatralnych itp. przejawów życia kulturalnego i społecznego.

Stowarzyszenie „Wspólna Ziemia” wyraziło wolę aktywnego uczestniczenia w rewitalizacji tego miejsca - we współpracy z Urzędem Miasta i za zgodą mieszkańców wspomnianego podwórka. Wśród proponowanych przez organizację działań rewitalizacyjnych znajdują się w szczególności warsztaty budownictwa z gliny połączone z artystycznym zaaranżowaniem części elewacji (przykładowe zdobienia ścian z gliny obrazują załączone fotografie) oraz wypełnienie przestrzeni podwórka instalacjami artystycznymi i małą architekturą.

Kolejnym, bardzo ogólnym pomysłem na podniesienie atrakcyjności Chojnic jest wskazanie możliwości pokrycia wybranych elewacji budynków ozdobnymi muralami. Na jednym z załączonych zdjęć ukazane jest przykładowe ozdobienie ściany jednej z kamienic we Wrocławiu.


Fotogaleria:
widok na podwórko od ulicy Szewskiej
widok na podwórko od ulicy Szewskiej
widok na podwórko od ulicy Szewskiej
zaniedbane podwórko
zaniedbane podwórko
zaniedbane podwórko
zaniedbane podwórko
zaniedbane podwórko
murale we Wrocławiu
ściana pokryta gliną i rzeźbionymi w niej zdobieniami
ściana pokryta gliną i rzeźbionymi w niej zdobieniami
ściana pokryta gliną i rzeźbionymi w niej zdobieniami

Drukuj treść

Zobacz archiwum