Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2010-12-27 Kilka pytań do starosty Skai

Poniżej prezentujemy pismo, jakie Stowarzyszenie "Wspólna Ziemia" wystosowało do starosty chojnickiego Stanisława Skai w związku z opracowaniem i wykonaniem internetowego portalu www.bizneschojnice.eu.
 
 
Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne
„Wspólna Ziemia”
ul. Książąt Pomorskich 42/35
89 – 620 Chojnice

Chojnice, 27.12.2010
 
 
                                                Stanisław Skaja
                                                Starostwo Powiatowe
                                                w Chojnicach
 
sygn. WZ/02/12/10/ACh
 

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólna Ziemia” rozważa możliwość zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Chojnicach o podejrzeniu popełnienia przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach przestępstwa niegospodarności w związku z realizacją i rozliczeniem projektu pt. „Powiat chojnicki - atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom - budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego”.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana z żądaniem szczegółowego wyjaśnienia na piśmie zgłaszanych poniżej wątpliwości i udzielenia odpowiedzi na zadane pytania dotyczące realizacji i rozliczenia w/w projektu:

1. Dlaczego cena przygotowania i wykonania portalu www.bizneschojnice.eu wyniosła aż 140 tysięcy złotych?
 
Według wiedzy członków Zarządu Stowarzyszenia „Wspólna Ziemia” ceny portali internetowych o podobnej zawartości merytorycznej, rozwiązaniach technicznych i oprawie graficznej szacowane są na nie więcej niż 20 tysięcy złotych.
 
2. Dlaczego pracownik Starostwa Powiatowego w Chojnicach (p. Mirosław Kwapiszewski) podpisał protokół odbioru całości przedmiotu umowy związanej z realizacją w/w projektu (w tym portalu www.bizneschojnice.eu), pomimo rażących braków w realizacji zleconego firmie EurOcean zadania?
 
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Wspólna Ziemia” porównując efekt realizacji zadania z zapisami umowy pomiędzy Starostwem Powiatowym w Chojnicach a firmą EurOcean, wykonującą zlecenie, stwierdzili następujące braki:
 
a) Portal www.bizneschojnice.eu nie posiada swojej wersji anglojęzycznej, pomimo następującego zapisu w umowie pomiędzy Starostwem a wykonawcą: ”Szczegółowy zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia obejmuje: (…) wykonanie portalu internetowego w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej”.
 
b) W zasobach portalu brak pełnej bazy danych firm działających na terenie powiatu chojnickiego pomimo zapisu w umowie o utworzeniu takiej bazy. Poza tym zamieszczone informacje o firmach są niekompletne – brak danych adresowych i kontaktowych, brak opisu ofert poszczególnych firm, brak logo firm, brak słów kluczowych ułatwiających wyszukiwanie firm na portalu. Niewłaściwie opracowano także kryteria wyszukiwania i grupowania firm wg branż. Dla przykładu: po wpisaniu w wewnętrzną wyszukiwarkę portalu hasła „turystyka” w zakładce „strefa biznesu” - „baza firm”, wyświetla się zaledwie 7 firm; wpisanie w analogiczny sposób haseł „edukacja” czy „motoryzacja” wskazuje zero właściwych odpowiedzi, zaś hasło „budownictwo” generuje dwie odpowiedzi.
 
c) W portalu brak jakiejkolwiek zawartości w zakładkach „tereny inwestycyjne”, „budynki i lokale użytkowe”, „baza ofert pracy”, „baza ofert szkoleniowych i doradczych” pomimo zapisów w umowie mówiących o opracowaniu i udostępnieniu odpowiednich informacji.
 
d) W portalu w zakładce „baza miejsc noclegowych z podziałem na standard” brak podziału na standard, zaś sama baza miejsc noclegowych jest niekompletna; dla przykładu – portal nie zawiera informacji o noclegach w takich popularnych, turystycznych miejscowościach jak Funka czy Bachorze nad Jeziorem Charzykowskim; nie ma też informacji o żadnym noclegu w Czersku, który jest siedzibą jednej z gmin powiatu chojnickiego. Niewłaściwie opracowano także kryteria wyszukiwania i grupowania dla bazy miejsc noclegowych; dla przykładu – wpisując w wyszukiwarkę hasło „hotel” otrzymamy tylko 5 odpowiedzi (nie ma w bazie np. hoteli „Olimp” czy „Turystyczny” w Chojnicach); na hasło „kwatera” otrzymamy dwie odpowiedzi, na hasła „camping”, „pensjonat”, „agroturystyka” czy „centrum konferencyjne” – żadnej odpowiedzi.
 
3. Czy, a jeśli tak to w jakim terminie, odbyło się przewidziane umową szkolenie wyznaczonych osób w obsłudze portalu przeznaczone dla administratorów i redaktorów portalu?
 
4. Czy, zgodnie z postanowieniami umowy, opracowane zostały materiały graficzne – foldery i ulotki promujące powiat chojnicki w zakresie turystyki oraz gospodarki?
 
5. Czy Starostwo Powiatowe w Chojnicach, w związku z niewywiązaniem się firmy EurOcean z postanowień umowy podjęło jakiekolwiek kroki w celu egzekucji przewidzianych umową kar umownych?
 
 
 
Z poważaniem:
 
 
Radosław Sawicki

Fotogaleria:

Drukuj treść

Zobacz archiwum