Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2011-05-10 Burmistrz o wycince i ptakach

Poniżej prezentujemy stanowisko burmistrza Chojnic Arseniusza Finstera w sprawie prowadzonej wycinki drzew w Parku Tysiąclecia, które przesłano na adres e-mailowy "Wspólnej Ziemi":

W odpowiedzi na maila z dnia 6 maja br. w sprawie wstrzymania wycinki drzew w Parku Tysiąclecia informuję, że prace w parku prowadzone są zgodnie z  ostateczną decyzją  udzielającą zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie Parku 1000-lecia w Chojnicach  z dnia 8 kwietnia 2011 roku  Nr OS.613.1.3.2011 wydaną przez Starostę Chojnickiego. Zgodnie z jej warunkami przed usunięciem drzew i krzewów należy sprawdzić czy nie znajdują się na nich gniazda ptaków. W przypadku stwierdzenia występowania stanowiska lęgowego ptaków wycinka zostaje wstrzymana do końca okresu lęgowego. Usunięcie drzew podzielono na dwa etapy. W dniu 28 kwietnia dokonano oględzin wszystkich drzew przewidzianych do wycinki w I etapie. Stwierdzono występowanie stanowisk lęgowych na czterech drzewach, których usunięcie przesunięto do drugiego etapu. Ponadto wykonawca został zobowiązany do dokładnych oględzin każdego drzewa przed wycinką. Prace przy usuwaniu drzew prowadzone są z podnośnika, co umożliwia dokładne oględziny każdego drzewa. Ponadto codzienną kontrolę wycinki przeprowadza ogrodnik miejski pan Waldemar Spichalski. W dniu wczorajszym wykonawca poinformował o występowaniu gniazda na kolejnym drzewie.

Wobec powyższego nie widzę powodów do wstrzymania wycinki drzew.

z  poważaniem
Burmistrz Chojnic
dr Arseniusz Finster

Fotogaleria:
gniazdo zięby, które najwyraźniej umknęło oku monitorującego teren parku pracownika UM

Drukuj treść

Zobacz archiwum