Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2011-08-04 Demontaż azbestu jednak wbrew przepisom

Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła słuszność zarzutów dotyczących niewłaściwego demontażu azbestowych płyt w związku z ocieplaniem spółdzielczego bloku przy ulicy Książąt Pomorskich 42 w Chojnicach.

O sprawie pisaliśmy w maju (patrz: tutaj). Przypomnijmy: Ekipa budowlana ocieplająca wspomniany wyżej blok zrzucała z rusztowań stare azbestowe płyty krusząc je na trawniku pod oknami. Ze względu na szkodliwość azbestu było to działanie niebezpieczne zarówno dla pracowników, jak i dla mieszkańców. Była to też praktyka nielegalna, w związku z czym nasze stowarzyszenie powiadomiło Spółdzielnię Mieszkaniową oraz podmioty odpowiedzialne za ochronę środowiska i respektowanie prawa pracy.

Oto co w piśmie skierowanym do "Wspólnej Ziemi" napisał Tadeusz Steckiewicz, starszy inspektor PIP w Toruniu: "(...) Pracodawca nie zapewnił dla pracowników sprzetu chroniącego przed pyłami azbestu, nie opracował planu bezpiecznego usuwania odpadów zawierających azbest, nie zgłosił prac do właściwego inspektora pracy, nie zapewnił właściwego nadzoru nad wykonywanymi pracami na placu budowy (...) W związku z naruszeniami przepisów prawa pracy inspektor pracy wydał decyzje administracyjne i wnioski w wystąpieniu oraz zastosował postepowanie mandatowe (...)".

 


Fotogaleria:

Drukuj treść

Zobacz archiwum