Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2011-11-07 Radosław Sawicki wybrany do PROP

Radosław Sawicki, prezes Stowarzyszenia "Wspólna Ziemia", został przedstawicielem organizacji pozarządowych powiatu chojnickiego w Pomorskiej Radzie Organizacji Pozarządowych.

Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych to demokratycznie wybrana reprezentacja trzeciego sektora w województwie pomorskim. Składa się z przedstawicieli Powiatowych Rad Organizacji Pozarządowych, zgodnie z zasadą, że z każdego powiatu organizacje tam działające reprezentuje jeden demokratycznie wybrany reprezentant, oraz z 5 przedstawicieli wybranych podczas wojewódzkiego spotkania organizacji pozarządowych spośród organizacji działających na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego. W powiecie chojnickim, jako jednym z nilicznych w województwie, nie powstała dotychczas Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych, zatem wyboru dokonano poprzez głosowanie internetowe. Sawicki był jedynym zgłoszonym kandydatem.

Celem działania PROP jest reprezentacja i wzmacnianie trzeciego sektora. Funkcjonowanie Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych sankcjonuje Program Współpracy Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwalany co roku przez Sejmik Województwa Pomorskiego. Na jego podstawie do zadań Rady należy między innymi: wybór reprezentantów organizacji pozarządowych do komisji opiniującej projekty składane w otwartym konkursie ofert przez ngo, wybór przedstawicieli do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, opiniowanie Rocznego Programu Współpracy.

Radosław Sawicki ma 34 lata. W organizacjach pozarządowych działa aktywnie od 1994 roku. Obecnie, oprócz prezesury we "Wspólnej Ziemi", pełni także funkcję wiceprezesa Fundacji Dzika Polska (www.zwierzpospolita.pl).


Fotogaleria:
antyrasistowski turniej piłkarski w Toruniu / czerwiec 2011

Drukuj treść

Zobacz archiwum