Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2012-03-08 Prywatyzacja pełna niejasności

W związku z narastającymi kontrowersjami wokół prywatyzacji Przedszkola Samorządowego nr 9 w Chojnicach stowarzyszenie Projekt Chojnicka Samorządność wystosowało dziś pismo do chojnickiej Rady Miejskiej, którego treść publikujemy poniżej:

Na podstawie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku prosimy o ujawnienie (upublicznienie) informacji obejmujących całość dokumentacji z prac komisji konkursowej powołanej przez burmistrza Chojnic Arseniusza Finstera, której celem było wyłonienie osób prawnych lub fizycznych spełniających najlepiej warunki merytoryczno – organizacyjno – finansowe do prowadzenia przedszkola niepublicznego z oddziałami integracyjnymi w obiektach po mającym ulec likwidacji Przedszkolu Samorządowym nr 9 „SKRZATY”. W szczególności prosimy o upublicznienie dokumentacji przedłożonej komisji przez poszczególnych oferentów poprzez zamieszczenie skanów dokumentów na stronach internetowych Urzędu Miasta Chojnice.     

Powyższy wniosek kierujemy w związku z pojawieniem się okoliczności, które budzą wątpliwości co do rzetelności prac komisji konkursowej i intencji działań organów samorządu Miasta Chojnice. W związku z zarzutami postawionymi przez Prokuraturę jednemu z oferentów, pod znakiem zapytania jawi się skuteczność członków komisji w weryfikowaniu podmiotów (osób fizycznych i prawnych) posiadających zdolność finansową, aby poprowadzić przedszkole niepubliczne z oddziałami integracyjnymi.

Uważamy, że zrealizowanie naszego wniosku przyczyni się do wyjaśnienia opinii publicznej kryteriów wg jakich pracowali członkowie komisji oraz wszystkich etapów jej prac. Tym samym położy to kres - być może niesłusznym - oskarżeniom pod adresem organów prowadzących proces konkursowy. Jednocześnie podkreślamy, że działamy tylko i wyłącznie   w interesie społecznym mając na względzie pozytywne wartości jakie niesie za sobą kategoria zaufania społecznego do władzy samorządowej, która to wydaje się być nadszarpnięta w zaistniałej sytuacji

Pismo, adresowane do chojnickiej Rady MIejskiej, skierowano także do wiadomości Najwyższej Izby Kontroli, kuratora pomorskiego, wojewody pomorskiego oraz burmistrza Chojnic.


Fotogaleria:
Pliki do pobrania:
plik z pismem PChS (44 kB)

Drukuj treść

Zobacz archiwum