Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2014-02-24 Dotacja nie do przyjęcia
W dniu dzisiejszym (24.02) przesłaliśmy do Urzędu Miejskiego w Chojnicach pismo, w którym informujemy, iż rezygnujemy z przyznanej Stowarzyszeniu "Wspólna Ziemia" dotacji (stanowiącej zaledwie 1/8 część wnioskowanej kwoty). Treść pisma, a w niej uzasadnienie,  poniżej:
 
Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo WKS.030.1.2014, informujące o przyznaniu Stowarzyszeniu Ekologiczno - Kulturalnemu "Wspólna Ziemia" dotacji wysokości 1000 zł na zadanie pn. Działalność Klubu Krajoznawczego "Lobelia" w Chojnicach (w ramach otwartego konkursu ofert), uprzejmie informuję, iż decyzją zarządu Stowarzyszenia "Wspólna Ziemia" postanowiliśmy nie przyjmować tej dotacji.

Przygotowaliśmy projekt i konkursowy wniosek, którego budżet opiewał na łączną kwotę 10450 zł. Z tego 8000 zł chcieliśmy otrzymać w formie dotacji z UM Chojnice (76,6%). Projekt przewidziany był do realizacji w ciągu 10 miesięcy (od 15 lutego do 15 grudnia 2014 roku, z możliwością późniejszej kontynuacji). Niezbędny wkład własny planowaliśmy pozyskać z wpłat adresatów zadania i od sponsorów. Wysokość dotacji zaproponowana przez Urząd Miejski w Chojnicach stanowi 1/8 wnioskowanej kwoty i w żaden sposób nie zapewniłaby realizacji projektu.

Przypominamy, że rok temu aplikowaliśmy w analogicznych konkursach ofert do Miasta Chojnice i Starostwa Powiatowego w Chojnicach na projekt związany z organizacją koncertów rockowych pod hasłem We will rock you! Złożyliśmy też wniosek w trybie tzw. "małych grantów". Także wówczas otrzymaliśmy od samorządów propozycje wsparcia projektu na poziomie tak niskim, że najwyższa proponowana kwota stanowiła zaledwie 1/5 wnioskowanej kwoty (czytaj tutaj).

Polityka samorządów, polegająca na zmuszaniu oferentów (organizacji pozarządowych) do adaptowania projektowych budżetów do wielkości obowiązującej puli grantowej, jest błędna i prowadzi do obniżania jakości realizowanych projektów.

Postulujemy, aby w latach kolejnych przyjąć założenie, iż samorządy wspierać będą mniej projektów, ale dotacjami wynoszącymi 100% wnioskowanych kwot. Uważamy, że należy zakończyć z polityką "wszystkim po trochu" i zainicjować odważne rozwiązanie "najlepszym w 100%". Taka zmiana jakościowa wymagałaby jasnego określenia kryteriów i priorytetów przez samorządy, opracowania systemu punktacji poszczególnych wniosków oraz powołania wiarygodnej komisji, której członkowie nie budziliby wątpliwości co do znajomości Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Z poważaniem - Radosław Sawicki


Fotogaleria:

Drukuj treść

Zobacz archiwum