Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2015-11-18 W sprawie chojnickiego żłobka

W dniu dzisiejszym (18.11) złożyliśmy w chojnickim Ratuszu korespondencję następującej treści:

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmian.) wzywam do usunięcia naruszenia prawa w związku z przyjęciem uchwały nr XII/120/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyznania pierszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego oraz uchwały nr XII/121/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zbycia lokalu.

Powyższe dwie uchwały przegłosowane zostały przez chojnickich radnych miejskich w oparciu o nieprawdziwe informacje przekazane im podczas sesji Rady Miejskiej przez burmistrza Chojnic Arseniusza Finstera. W trakcie dyskusji z radną Marzenną Osowicką powiedział on:

Nie czynnik ekonomiczny tu jest kluczowy, ale jeżeli chce Pani zwiększać o 50 dzieciaczków nasz żłobek, to po pierwsze musi Pani mieć powierzchnię, a tej powierzchni Pani nie ma, bo nawet jak nie będziemy sprzedawać tych pomieszczeń, to i tak nie możemy ich odebrać prowadzącym Przedszkole „SKRZATY”, botaki jest zapis w umowie przekształceniowej tego przedszkola publicznego w niepubliczne, no więc o jakim rozwoju my mówimy. Jak mówicie Państwo o rozwoju, że chcecie powiększać żłobek nasz, istniejący w tym budynku, w którym jest też Przedszkole „SKRZATY”, to musicie zabrać pomieszczenia, które są wypełnione dziećmi z chojnickich rodzin właśnie w tym Przedszkolu „SKRZATY”, które notabene jest jedynym przedszkolem integracyjnym w mieście. Więc o jakim rozwoju mówimy? Gdyby sytuacja była taka, że stoją puste pomieszczenia do dyspozycji, to wtedy moglibyście tych argumentów używać, ale nie są puste. (...) Jeżeli „SKRZATY” będą funkcjonowały dobrze i będą wypełniać te pomieszczenia, to my ich nigdy nie możemy im zabrać, bo przegramy każdy proces patrząc na przekształcenie tego przedszkola, my zawsze musimy je wynajmować, wydzierżawiać.

Wypowiedź ta została zaprotokołowana na str. 23 protokołu nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, odbytej w dniu 19 października 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Według naszej wiedzy nie istnieje wspomniany przez burmistrza Arseniusza Finstera dokument określony jako „umowa przekształceniowa”, w której byłby zapis zabraniający wypowiedzenia przez chojnicki Żłobek Miejski umowy najemu części budynku (parteru) pozostającego w trwałym zarządzie tej miejskiej instytucji. Jak wynika z umowy najmu zawartej dnia 31.08.2012 roku pomiędzy Żłobkiem Miejskim a panią Magdaleną Paterek, prowadzącą Niepubliczne Przedszkole „Skrzaty”, nie ma żadnej prawnej przeszkody, by postanowienia w/w umowy wypowiedzieć. A zatem istnieje też możliwość, by rozszerzyć działalność chojnickiego Żłobka Miejskiego o pomieszczenia na parterze budynku pozostającego w trwałym zarządzie tej instytucji. Burmistrz Finster swoją wypowiedzią zanegował taką ewentualność, powołując się na nieistniejące dokumenty i zobowiązania Miasta Chojnice względem prowadzącej Przedszkole Niepubliczne „Skrzaty”. Wprowadzając w błąd radnych z dużym prawdopodobieństwem wpłynął na ich akceptację treści projektów przegłosowanych dnia 19 października 2015 roku uchwał nr XII/120/15 oraz nr XII/121/15.

W związku z powyższym wzywamy do unieważnienia w/w uchwał.


Fotogaleria:

Drukuj treść

Zobacz archiwum